« Tagasi

Rahvaküsitlus 23. ja 24. aprillil 2017


Vabariigi Valitsus on 15.02.2017. a teinud ettepaneku sundühendamiseks kaheksale Ida-Virumaa omavalitsusele: Kohtla, Kohtla-Nõmme, Toila, Iisaku, Alajõe, Mäetaguse, Tudulinna ja Illuka vallale.

Selleks, et teada saada Toila valla elanike arvamus sundühendamise kohta toimub         23. ja 24. aprillil 2017.a. RAHVAKÜSITLUS 

 
Küsitluslehele kantakse küsimus:
«Kas toetate Alajõe, Iisaku, Illuka, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Mäetaguse, Toila  ja Tudulinna valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?» vastusevariantidega «jah» ja «ei».

Rahvaküsitlus viiakse läbi küsitluspunktides ja elektrooniliselt.

Toila küsitluspunktis – Toila vallamaja (Pikk 13a, Toila alevik)
toimub küsitlus pühapäeval 23. aprillil kell 10.00 – 18.00
Voka küsitluspunktis - Voka raamatukogu (Narva mnt 2, Voka alevik)
toimub küsitlus esmaspäeval 24. aprillil kell 10.00 – 18.00

Palume kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Elektrooniline küsitlus toimub pühapäeval 23. aprillil kell 10.00 – 22.00 veebikeskkonnas www.volis.ee.

Elektroonilises küsitluses osalemiseks on vaja ennast identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga.                                            

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab Toila vallas.
 

OOTAME AKTIIVSET OSAVÕTTU!