OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses pumbajaama hooldustööde läbiviimisega Toila valla Kohtla-Nõmme alevis 22.05.2018 kella 00.00- 05.00 on vesi välja lülitatud kõikides Kohtla- Nõmme...

OÜ Järve Biopuhastus teatab

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses pumbajaama hooldustööde läbiviimisega Toila valla Kohtla-Nõmme alevis 22.05.2018 kella 00.00- 05.00 on vesi välja lülitatud kõikides Kohtla- Nõmme...

Toila valla hariduskomisjon kutsub kõiki Kohtla-Nõmme ekstreemspordi huvilisi 16.05, kell 19.00 Kohtla-Nõmme rahvamajja, et arutada skatepargi teemadel. Taustinfo Kohtla-Nõmme skatepargi...

Arutelu Kohtla-Nõmme skatepargi teemadel

Toila valla hariduskomisjon kutsub kõiki Kohtla-Nõmme ekstreemspordi huvilisi 16.05, kell 19.00 Kohtla-Nõmme rahvamajja, et arutada skatepargi teemadel. Taustinfo Kohtla-Nõmme skatepargi...

Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Tulenevalt  jäätmeseadusest  on Eestis jäätmete liigiti kogumine...

JÄÄTMEINFO

Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Tulenevalt  jäätmeseadusest  on Eestis jäätmete liigiti kogumine...

Voka perearst Endel Sprengk vastuvõtt aadressil Narva mnt 2, Voka E-post: taimi.sprengk@mail.ee Perearsti mobiiltelefon: 52 72 131 Haigekassa perearsti nõuandetelefon:...

Perearstid

Voka perearst Endel Sprengk vastuvõtt aadressil Narva mnt 2, Voka E-post: taimi.sprengk@mail.ee Perearsti mobiiltelefon: 52 72 131 Haigekassa perearsti nõuandetelefon:...

Seoses skatepargi kavandamisega Kohtla-Nõmmele ootame väga teiepoolset tagasisidet ja arvamust. Palun anda oma valikust teada läbi alloleva küsitluse:   ...

Hea Kohtla-Nõmme noor - avalda arvamust!

Seoses skatepargi kavandamisega Kohtla-Nõmmele ootame väga teiepoolset tagasisidet ja arvamust. Palun anda oma valikust teada läbi alloleva küsitluse:   ...

Toila Vallavalitsus võtab alates 07.05.2018  kuni 12.05.2018.a .vastu  kella 15.00 kuni 17.00 -ni aadressil Kaevurite pst 19 Kohtla-Nõmme elanikelt ohtlike jäätmeid . ...

Jäätmete liigiti kogumine

Toila Vallavalitsus võtab alates 07.05.2018  kuni 12.05.2018.a .vastu  kella 15.00 kuni 17.00 -ni aadressil Kaevurite pst 19 Kohtla-Nõmme elanikelt ohtlike jäätmeid . ...

Toila Vallavalitsus annab teada,et 11.05-14.05.2018 on võimalik tasuta ära anda suurjäätmeid 20 m3 konteinerid paigaldatakse : Toila poe parklasse Oru tn...

Suurjäätmed

Toila Vallavalitsus annab teada,et 11.05-14.05.2018 on võimalik tasuta ära anda suurjäätmeid 20 m3 konteinerid paigaldatakse : Toila poe parklasse Oru tn...

Sotsiaaltöö spetsialistide vastuvõtuajad: Toilas: Igal esmaspäeval 8.00-16.00 Vokas: Iga kuu esimesel ja teisel kolmapäeval 8.00-12.00 (muul ajal kokkuleppel) Kohtlas: ...

Sotsiaaltöö spetsialistide vastuvõtuajad

Sotsiaaltöö spetsialistide vastuvõtuajad: Toilas: Igal esmaspäeval 8.00-16.00 Vokas: Iga kuu esimesel ja teisel kolmapäeval 8.00-12.00 (muul ajal kokkuleppel) Kohtlas: ...

Hulkuvad loomad Hulkuvate loomade alast tegevust reguleerib: Loomakaitseseadus Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate...

Hulkuvad loomad

Hulkuvad loomad Hulkuvate loomade alast tegevust reguleerib: Loomakaitseseadus Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate...

Toila vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke "Toila valla haljasalade hooldamine 2018". Riigihanke number 196903. Hankega on võimalik tutvuda lingil ...

Toila valla haljasalade hange

Toila vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke "Toila valla haljasalade hooldamine 2018". Riigihanke number 196903. Hankega on võimalik tutvuda lingil ...

  Toila valla ohtlike jäätmete kogumispunktides võetakse vastu järgmiseid kodumajapidamistes tekkinud jäätmeid : patareid ja akud, päevavalgustuslambid ja muud elavhõbedat...

OHTLIKE JÄÄTMETE VASTUVÕTT

  Toila valla ohtlike jäätmete kogumispunktides võetakse vastu järgmiseid kodumajapidamistes tekkinud jäätmeid : patareid ja akud, päevavalgustuslambid ja muud elavhõbedat...

Jäätmetekitajal on õigus taotleda hajaasustusalal jäätmekogumisvahendite tühjendamissageduse vähendamist või  vabastamist. Selleks esitab taotleja kirjaliku ja põhjendatud taotluse...

Toila valla Kohtla ja Kohtla-Nõmme veopiirkonnas käivitub korraldatud jäätmevedu 01.05.2018

Jäätmetekitajal on õigus taotleda hajaasustusalal jäätmekogumisvahendite tühjendamissageduse vähendamist või  vabastamist. Selleks esitab taotleja kirjaliku ja põhjendatud taotluse...

Eelarved Toila valla eelarved 2018.aasta eelarve 2017.aasta eelarve   2016. aasta eelarve    2015. aasta eelarve ,  ...

Eelarve ja maj.aasta aruanne

Eelarved Toila valla eelarved 2018.aasta eelarve 2017.aasta eelarve   2016. aasta eelarve    2015. aasta eelarve ,  ...

Käesolevaga anname teada, et Maanteeameti tellimusel on koostatud põhiprojekt kõrvalmaantee 13115 lõigule km 0,0-3,346. Maanteelõik algab Juurdeveo tänavast ning hõlmab Kohtla-Nõmme...

Kõrvalmaantee 13115 Kohtla – Kohtla-Nõmme km 0,0-3,346 projekti avalikustamine

Käesolevaga anname teada, et Maanteeameti tellimusel on koostatud põhiprojekt kõrvalmaantee 13115 lõigule km 0,0-3,346. Maanteelõik algab Juurdeveo tänavast ning hõlmab Kohtla-Nõmme...

Austatud Toila valla elanik! Kui Sul endal või mõnel Su pereliikmel on toimetulekuraskusi või mureisd, mille osas pole teie pere ise lahendusi leidnud, siis pöördu kindlasti valla...

Sotsiaaltoetused

Austatud Toila valla elanik! Kui Sul endal või mõnel Su pereliikmel on toimetulekuraskusi või mureisd, mille osas pole teie pere ise lahendusi leidnud, siis pöördu kindlasti valla...

Eesti 100 video  https://www.youtube.com/watch?v=MM2QT0ALGfU Ma pole lahti löödud laast, mis lendab tuulte eest, vaid osa oma isamaast ja piisk ta mereveest. Mis sest, et...

Palju õnne Eesti Vabariik 100

Eesti 100 video  https://www.youtube.com/watch?v=MM2QT0ALGfU Ma pole lahti löödud laast, mis lendab tuulte eest, vaid osa oma isamaast ja piisk ta mereveest. Mis sest, et...

Toila vallavolikogu poolt kehtestatud eeskirjad ja korrad Toila valla jäätmehoolduseeskiri   Toila valla heakorraeeskirjad Kohtla valla heakorra...

Keskkond, korrad

Toila vallavolikogu poolt kehtestatud eeskirjad ja korrad Toila valla jäätmehoolduseeskiri   Toila valla heakorraeeskirjad Kohtla valla heakorra...

Piirkonnapolitseinik  Aili Avameri  tööpiirkonnaks on endise Kohtla  ja Kohtla-Nõmme valdade territooriumid. Vastuvõtt  iga kuu teisel kolmapäeval Kohtla...

Piirkonnapolitseiniku vastvõtt

Piirkonnapolitseinik  Aili Avameri  tööpiirkonnaks on endise Kohtla  ja Kohtla-Nõmme valdade territooriumid. Vastuvõtt  iga kuu teisel kolmapäeval Kohtla...

TOILA VALLA HANKED     Toila valla hankekord Toila valla 2017. aasta HANKEPLAAN   Informatsiooni Toila vallavalitsuse poolt...

Hanked

TOILA VALLA HANKED     Toila valla hankekord Toila valla 2017. aasta HANKEPLAAN   Informatsiooni Toila vallavalitsuse poolt...

2017. aastal toimus kokku 22 raudteeõnnetust, millest 10 olid mootorsõiduki ja rongi kokkupõrked ja 12 otsasõidud raudteel viibinud inimesele. Õnnetustes sai vigastada 4 ja hukkus 13...

Raudteeõnnetuste vältimine on eelkõige liikleja enda kätes

2017. aastal toimus kokku 22 raudteeõnnetust, millest 10 olid mootorsõiduki ja rongi kokkupõrked ja 12 otsasõidud raudteel viibinud inimesele. Õnnetustes sai vigastada 4 ja hukkus 13...