Rahvaküsitluse tulemused

Suur tänu kõigile rahvaküsitluses osalenutele! Kokku osales küsitluses 389 inimest ehk 20,23%. Nimekirjas oli kokku 1923 inimest. Küsimusele «Kas toetate Alajõe, Iisaku,...

Suurjäätmete konteinerid 2- 4.05.2017

Suuremõõtmeliste jäätmete kogumine toimub ajavahemikul 2- 4.05.2017, mil Toila ja Voka alevikesse paigaldatatakse konteinerid suurjäätmete kogumiseks. Konteinerite asukohad ...

Rahvaküsitlus 23. ja 24. aprillil 2017

Vabariigi Valitsus on 15.02.2017. a teinud ettepaneku sundühendamiseks kaheksale Ida-Virumaa omavalitsusele: Kohtla, Kohtla-Nõmme, Toila, Iisaku, Alajõe, Mäetaguse, Tudulinna ja Illuka...

Eesti õhuvägi õppusel Kevadtorm

Selle aasta suurõppus Kevadtorm toimub Põhja-Eestis 8. maist kuni 24. maini.  Nagu tavaliselt, moodustavad ka sellel õppusel Eesti ja liitlaste õhuvägede üksused ühe ja ühtselt tegutseva...

Õpilasmalev 2017

Tihtipeale on tööle kandideerides paljude kandidaatide nõrkuseks tööandja silmis vähene töökogemus. Kuidas aga töökogemust saada kui kõik nõuavad eelnevat töökogemust? Lahendus on...

Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamine 2017

Ida-Viru Maavalitsus teatab, et 08.04.2017 avatakse hajaasustuse programmi 2017.a taotlusvoor  järgmistes Ida-Viru maakonna valdades: Aseri, Kohtla, Illuka, Sonda, Vaivara, Mäetaguse,...

JÄÄTMEINFO

  KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU   Korraldatud jäätmevedu Toila vallas teostab  perioodil 15.10.2013- 15.10.2017.a EKOVIR OÜ. Ekovir OÜ kontaktandmed : ...

Hulkuvad loomad

Hulkuvad loomad Hulkuvate loomade alast tegevust reguleerib: Loomakaitseseadus Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate...

Hanked

      Toila valla hankekord Toila valla 2017. aasta hankeplaan   Informatsiooni Toila vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja...

Eelarve ja maj.aasta aruanne

Toila valla eelarved 2017.aasta eelarve   2016. aasta eelarve    2015. aasta eelarve ,  seletuskiri 2014. aasta eelarve...

Tunnustame ettevõtlikke noori

Tunnustame täiendavate noorsootöö teenuste elluviimise programmi raames 7-26 aastaseid Toila valla, Jõhvi valla, Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla ning Kohtla-Järve linna noori! Kandidaate...

Jõhvi töömess

15.märtsil 2017  toimub Jõhvi Kontserdimajas Jõhvi töömess

Voka Avatud Noortekeskus osaleb programmis "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine"

Voka Avatud Noortekeskus osaleb september 2016 - september 2018 programmis "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine". Ida-Viru keskpiirkonna koostöögruppi...

Perearstid

Voka perearst Endel Sprengk vastuvõtt aadressil Narva mnt 2, Voka E-post: taimi.sprengk@mail.ee Perearsti mobiiltelefon: 52 72 131 Haigekassa perearsti nõuandetelefon:...

Toila Vallavolikogu kinnitas ühinemislepingu

Täna (30.11.2016) toimunud Toila Vallavolikogu istungil kinnitati ühehäälselt Toila valla, Kohtla valla ja Kohtla-Nõmme valla ühinemisleping ning otsustati taotleda Vabariigi Valitsuselt Ida-Viru...

Toila valla elanike küsitluse tulemused

09.11.2016 ja 13.11.2016. a. korraldati Toila valla elanike seas küsitlus arvamuse väljaselgitamiseks Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme valdade vabatahtliku ühinemise kohta. Elektroonilist...

Talvine teede hooldus

Talveperioodil 2016/ 2017 teostab lume- ja libedusetõrjetöid Toila vallas osaühing SKVeod.    Lepingujärgselt tuleb teede sõidetavus tagada hiljemalt hommikul kella...