Tunnustame ettevõtlikke noori

Tunnustame täiendavate noorsootöö teenuste elluviimise programmi raames 7-26 aastaseid Toila valla, Jõhvi valla, Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla ning Kohtla-Järve linna noori! Kandidaate...

Hanked

      Toila valla hankekord Toila valla 2017. aasta hankeplaan   Informatsiooni Toila vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja...

Hulkuvad loomad

Hulkuvad loomad Hulkuvate loomade alast tegevust reguleerib: Loomakaitseseadus Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate...

Jõhvi töömess

15.märtsil 2017  toimub Jõhvi Kontserdimajas Jõhvi töömess

Voka Avatud Noortekeskus osaleb programmis "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine"

Voka Avatud Noortekeskus osaleb september 2016 - september 2018 programmis "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine". Ida-Viru keskpiirkonna koostöögruppi...

Eelarve ja maj.aasta aruanne

Toila valla eelarved 2016. aasta eelarve      2015. aasta eelarve ,  seletuskiri 2014. aasta eelarve 2014. aasta...

Perearstid

Voka perearst Endel Sprengk vastuvõtt aadressil Narva mnt 2, Voka E-post: taimi.sprengk@mail.ee Perearsti mobiiltelefon: 52 72 131 Haigekassa perearsti nõuandetelefon:...

JÄÄTMEINFO

  KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU Korraldatud jäätmevedu Toila vallas teostab  perioodil 15.10.2013- 15.10.2017.a EKOVIR OÜ.   Ekovir OÜ kontaktandmed : ...

Toila Vallavolikogu kinnitas ühinemislepingu

Täna (30.11.2016) toimunud Toila Vallavolikogu istungil kinnitati ühehäälselt Toila valla, Kohtla valla ja Kohtla-Nõmme valla ühinemisleping ning otsustati taotleda Vabariigi Valitsuselt Ida-Viru...

Toila valla elanike küsitluse tulemused

09.11.2016 ja 13.11.2016. a. korraldati Toila valla elanike seas küsitlus arvamuse väljaselgitamiseks Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme valdade vabatahtliku ühinemise kohta. Elektroonilist...

Talvine teede hooldus

Talveperioodil 2016/ 2017 teostab lume- ja libedusetõrjetöid Toila vallas osaühing SKVeod.    Lepingujärgselt tuleb teede sõidetavus tagada hiljemalt hommikul kella...

Sotsiaaltoetused

Austatud Toila valla elanik! Kui Sul endal või mõnel Su pereliikmel on toimetulekuraskusi või mureisd, mille osas pole teie pere ise lahendusi leidnud, siis pöördu kindlasti valla...

Hanked

  Toila valla hankekord, Toila Vvk 20.05.2015. a määrus nr 16 Toila valla 2016. aasta hankeplaan   Riigihangete register ...

Haljasalade niitmine 2016-2017

Toila valla haljasalasid hooldab perioodil  2016- 2017 ISS Eesti AS (Toila Vallavalitsuse 18.04.2016 korraldus nr 64) .   Ettevõttega on sõlmitud hankeleping, mille kohaselt...

Leader toetusmeetme infopäevad!

  MTÜ Kirderanniku Koostöökogu korraldab LEADER-meetme infopäevad: 30.03.2016 kell 13:00 Kohtla-Nõmme rahvamajas, 31.03.2016 kell 13:00 Jõhvis Rakvere 27, Ida-Viru...

Leader toetusmeetme infopäevad!

  MTÜ Kirderanniku Koostöökogu korraldab LEADER-meetme infopäevad: 30.03.2016 kell 13:00 Kohtla-Nõmme rahvamajas, 31.03.2016 kell 13:00 Jõhvis Rakvere 27, Ida-Viru...

Toila valla arengukava 2014-2020 muutmine

Toila Vallavolikogu algatas 20. septembril 2015 otsusega nr 60 Toila valla arengukava 2014-2020 ja Toila valla eelarvestrateegia 2015-2018 muutmise. Arengukava muutmise protsessis on...

2015/2016 õppeaasta koolivaheajad Toila Gümnaasiumis

Toila Vallavalitsus kehtestas Toila Gümnaasiumis direktori ettepanekul ja  kooli hoolekogu nõusolekul haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad. ...