Kohaliku omavalitsuse eriplaneering  Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks asukoha eelvalik ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruanne                          

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks koostatakse Ida-Virumaal Toila vallas Peeri külas asuva Kukruse A-kategooria jäätmehoidla korrastamise raames mäe ümberpaigutamiseks sobivaima asukoha leidmiseks ja detailse lahenduse koostamiseks.

Kukruse aherainemäe korrastamise üldisem eesmärk on:

·    tagada selle keskkonnaohutus, piirata edasist keskkonna (pinnas, põhja- ja pinnavesi, välisõhk jm) reostamist ning lõpetada ühtlasi lähipiirkonna elanike tervise jätkuv kahjustamine;

·    välistada aheraineladestu iseeneslik süttimine lähtuvalt aherainemäe sees toimuvatest protsessidest (utmine, termooksüdatsioon).

Tutvuda eriplaneeringuga seonduvate materjalidega on võimalik SIIN