Uudised ja teated

21.09.2016 Jõhvi, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Mäetaguse ja Toila valla ühinemislepingu projekt

Jõhvi, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Mäetaguse ja Toila valla ühinemislepingu projekt on suunatud avalikule väljapanekule. Täiendav info: http://toila.kovtp.ee/et/haldusreform  Loe edasi »

02.09.2016 Jäätmekava eelnõu avalik väljapanek
16.08.2016 Avalik enampakkumine
01.06.2016 Krossiraja rendikonkurss
01.06.2016 Hanked

Toila vald

Toila vald asub Ida-Virumaa põhjaosas. Vald piirneb põhjast Soome lahe ja Põhja-Eesti pangaga, läänest Kohtla ja Jõhvi, lõunast Illuka ning idast Vaivara valla ja Sillamäe linnaga (vt joonis). Valla pindala on kokku 16 463,9 ha, mille sees asub Kohtla-Järve linnale kuuluv Oru linnaosa. Toila vald on Ida-Virumaa keskmise suurusega vald.

Territooriumi läbimõõt põhjast lõunasse on keskmiselt 15km, läänest itta 20km.

Valla keskuseks on Toila asula, mis asub valla põhjaosas mererannikul, suurimast linnast Jõhvist vaid 12 km kaugusel. Teine suurem asula Voka asetseb vallakeskusest 4 km kaugusel. Suuremaid külasid on vallas 6. Toila ja Voka on küllalt suure tõmbejõuga asulad ning nii maakonnakeskusest kui valla eri osadest peaaegu võrdse kättesaadavusega. Valla territoorium ei ole kompaktne. Elanikega tihedamalt asustatud põhjaosa on ida-läänesuunaliselt väljavenitatud kujuga, lõunaosa tingib kitsa kiiluna kaugele lõunasse.

Toila valda läbivad riikliku tähtsusega Tallinn - Peterburi raudteeliin ning Tallinn - Narva mnt. Olulisi raudtee sõlmpunkte valla territooriumil ei ole.

Valla põhjaosa paikneb Põhja-Eesti rannikumadalikul ja Kirde-Eesti lavamaal, mida eraldab Põhja-Eesti paekallas. Panka liigestavad Pühajõe org ja Voka jõe org. Põhja-Eesti rannikumadalik on kitsas, kohati vaid mõnekümne meetri laiune maariba Soome lahe ja Põhja-Eesti paekalda vahel. Rannikumadalik on kivirohke või liivane tasandik, mida kohati katab mets.

Valla lõunaosa kuulub Alutaguse madaliku koosseisu, mida iseloomustab suur soode- ja metsarikkus. Maastik jääb kõrgusvahemikku 35-50 m üle merepinna. Toila valla territooriumil laiub Eesti suurima soostiku - Puhatu - põhjaosa. Inimtegevuse tõttu on suurte soode ja metsade ala praeguseks muutunud tööstusmaastikuks. Lääneosas paiknevad endised turbatootmisväljad, mida praegu enam ei kasutata, idaosas Viivikonna ja Sirgala põlevkivikarjäärid.